image

20 Lạch Tray

Ngô Quyền - Hải Phòng

Thứ 2 - CN: 8:00 - 20:00

Tư vấn 24/07

Đội Ngũ Bác Sỹ

Đội Ngũ Bác Sỹ Dr Green

Nguyễn Đức Trung
Nha Sĩ

...

Email:
Vũ Thị Quyên
Nha sĩ

...

Email:
Nguyễn Thị Ái Linh
Chuyên viên tư vấn và chăm sóc khách hàng

...

Email:
Hoàng Hữu Tùng
Nha sĩ

...

Email:
Huỳnh Ngọc My My
Chuyên viên tư vấn và chăm sóc khách hàng

...

Email:
Trần Việt Dũng
Kĩ thuật viên

...

Email:
Nguyễn Hữu Đức
Nha Sĩ

...

Email:
Thạc sĩ Nguyễn Minh Tuân
Giám đốc

...

Email:
Nguyễn Chiến Thắng
Nha sĩ chính

...

Email: