image

Clinic 1: 18-20 Lạch Tray - HP

Clinic 2: HDS11 Vinhomes Marina - HP

(Coming soon...)

Thứ 2 - CN: 8:00 - 20:00

Tư vấn 24/07

Điều khoản sử dụng - Nha Khoa Dr.Green

Điều khoản sử dụng website

Vui lòng đọc “Điều khoản sử dụng” này nếu bạn đang xem xét sử dụng bất cứ tài liệu, dịch vụ hoặc thông tin nào hiển thị trên trang của Nha khoa DrGreen. Lưu ý rằng bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng trang của chúng tôi, bạn đồng ý với những Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, hãy ngưng kết nối và không sử dụng Trang này.

Tổng quan
Website này và mọi trang phụ liên quan (gọi chung là “Trang”) được xuất bản và duy trì bởi Nha khoa DrGreen. Khi sử dụng Trang, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu rõ trong thông báo pháp lý này, trong Chính sách bảo mật và mọi luật và quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định kiểm soát xuất khẩu (gọi chung là ” Điều khoản sử dụng”). Bạn tuyên bố mình có quyền hợp pháp để chấp nhận Điều khoản sử dụng này thay mặt cho chính bạn cũng như cho bất cứ bên nào mà bạn đại diện. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, vui lòng không sử dụng Trang.

Thay đổi hoặc chỉnh sửa
Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này. Do vậy, bạn nên vào các trang này mỗi khi truy cập Trang. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang sau khi chúng tôi đã thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này, điều này có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng mới.

Tính khả dụng của các sản phẩm và dịch vụ

Đôi khi Trang có thể tạm thời không có sẵn do việc bảo trì hoặc vì bất cứ lý do nào khác. Ngoài ra, Nha Khoa DrGreen có thể ngừng cung cấp Trang hoặc bất kỳ phần nào liên quan bất kỳ lúc nào.

Bất cứ dịch vụ nào trong các dịch vụ này đều có thể phải chịu hoặc phát sinh cước phí. Nếu phát sinh bất cứ khoản phí nào thì các khoản phí đó sẽ được thông báo riêng cùng với dịch vụ hiện hành.

Sử dụng Trang này có thể liên quan đến việc gửi dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ mạng mà bạn có thể phải trả phí. Nha khoa DrGreen không chịu trách nhiệm về mọi khoản phí như vậy.

Quyền sở hữu
Mọi tài liệu, bao gồm mọi hình ảnh, phần mềm, văn bản và đồ họa, các nút, từ khóa, siêu mã và ‘giao diện’ chung, (“Nội dung”), có trên Trang được bảo vệ bởi bản quyền theo các luật lệ quốc gia và hiệp ước quốc tế. Các nhãn hiệu, logo và biểu tượng công ty hiển thị trên Trang đều phải tuân thủ nhãn hiệu và các quyền hạn khác của Nha Khoa DrGreen hoặc của các nhà cung cấp nội dung liên quan.

Thông tin cá nhân nộp để Đăng ký, Sử dụng và chấm dứt dịch vụ
Người dùng các dịch vụ Sony Mobile được cung cấp qua Trang này đồng ý: (a) cung cấp thông tin đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ về bản thân như được thông báo qua mẫu Đăng ký người dùng (thông tin này là “Dữ liệu đăng ký”) và (b) duy trì và cập nhật kịp thời Dữ liệu đăng ký để thông tin luôn đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng, không chính xác, chưa cập nhật hoặc chưa đầy đủ, hoặc nếu Nha Khoa DrGreen có lý do chính đáng để nghi ngờ rằng thông tin đó là không đúng, không chính xác, chưa cập nhật hoặc chưa đầy đủ, thì Nha Khoa DrGreen có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt quyền truy cập và sử dụng dịch vụ của bạn.

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp hoặc bạn có thể nhận thông tin xác nhận mật khẩu và tên đăng nhập sau khi hoàn tất quy trình đăng ký dịch vụ cụ thể. Các mật khẩu hoặc tên đăng nhập đó sẽ chỉ dành riêng cho bạn và bạn không được phép chuyển nhượng. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu vả hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra liên quan đến mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho Nha Khoa DrGreen về mọi hành vi sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc mọi vi phạm khác về bảo mật. Nha khoa DrGreen không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về mọi mất mát hoặc thiệt hại phát sinh từ việc bạn không tuân thủ những Điều khoản sử dụng này.

Nếu không còn muốn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào, bạn có thể chấm dứt tài khoản của mình liên quan đến dịch vụ đó và bạn sẽ không thể truy cập vào tài khoản của mình được nữa. Nếu có dấu hiệu cho thấy bạn đang vi phạm những Điều khoản sử dụng này, Nha Khoa DrGreen có thể hủy ngay quyền truy cập của bạn vào bất kỳ dịch vụ nào mà không cần thông báo trước. Ngoài ra, Nha khoa DrGreen có thể xóa tài khoản hoặc giới hạn quyền truy cập của bạn vào một số phần nhất định trong các dịch vụ nếu bạn chưa truy cập hoặc sử dụng dịch vụ cụ thể trong vòng sáu (6) tháng qua.

Bạn hiểu rõ và xác nhận rằng, ngay sau khi xóa bỏ, một số tài liệu mà bạn đã đăng tải vẫn có thể được giữ lại làm tài liệu cất giữ và/hoặc lưu trữ.

Liên kết
Để tiện cho bạn, Trang có thể chứa các liên kết đến những trang trên Internet do các bên thứ ba sở hữu, công bố hoặc duy trì. Các trang liên kết không thuộc quyền quản lý của chúng tôi và do đó, Nha khoa DrGreen không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết đó. Nha Khoa DrGreen nghiêm cấm các liên kết dẫn đến Trang mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Các liên kết sẽ không, cũng như không nhằm mục đích, tạo ra hoặc dẫn đến sự liên kết pháp lý giữa Nha Khoa DrGreen và bất kỳ bên thứ ba nào, bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào về phía NhaKhoa DrGreen đối với nội dung, lời khuyên, các bài giới thiệu, các sản phẩm hoặc dịch vụ của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bất cứ sự xác nhận, bảo hành hay bảo đảm nào về các sản phẩm và dịch vụ hay hiệu quả hoặc chất lượng của chúng.

Bạn xác nhận rằng mình có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản và điều kiện của mọi trang liên kết đó.

Bảo mật thông tin
Các đường truyền Internet thường không hoàn toàn được đảm bảo về tính bảo mật và độ an toàn. Bạn hiểu rằng mọi thông điệp hoặc thông tin mà bạn gửi trên Trang có thể bị người khác đọc hoặc chặn lại. Hơn nữa, bạn cũng không được cho bất cứ ai biết mật khẩu. Ngoài ra, nếu bạn dùng chung máy tính với người khác, bạn nên thoát khỏi Trang và đóng cửa sổ trình duyệt khi đã sử dụng xong. Trong bất kỳ trường hợp nào, Nha Khoa DrGreen cũng sẽ không chịu trách nhiệm về mọi hành vi trái phép của các bên thứ ba liên quan đến âm mưu phá hỏng các giao thức bảo mật của Trang.

Giới hạn tuổi

Mọi người đều được hoan nghênh truy cập vào Trang. Tuy nhiên, nếu muốn tham gia vào các phần khác của Trang, chẳng hạn như tham gia câu lạc bộ hoặc nhóm, tham gia dự thi hoặc mua hàng trực tuyến, bạn phải đăng ký. Để đăng ký, bạn ít nhất phải đủ 15 tuổi và có được sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ nếu bạn chưa đủ 18 tuổi. Nếu là trẻ vị thành niên ở nước sở tại, bạn phải nhờ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp (người đủ thẩm quyền về mặt pháp lý) xem xét Điều khoản sử dụng và hoàn tất mẫu đăng ký thay cho bạn và Điều khoản sử dụng sẽ áp dụng cho bạn.

TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO NHA KHOA DRGREEN CŨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ MỌI MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP HAY DO HẬU QUẢ PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO HOẶC VỀ MỌI HÀNH VI LƯU ĐÈ DỮ LIỆU HOẶC MỌI HÀNH VI XÓA DỮ LIỆU HOẶC TẬP TIN CÁ NHÂN (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở DANH BẠ, BÀI HÁT VÀ HÌNH ẢNH) VỐN XẢY RA DO SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO.

Thông tin liên quan đến dịch vụ
Bạn đồng ý rằng sau khi hoàn tất việc đăng ký hoặc cùng với việc sử dụng một số dịch vụ, bạn có thể nhận được thông tin liên quan đến Nha Khoa DrGreen, dịch vụ cụ thể đã sử dụng hoặc các sản phẩm hay dịch vụ khác của Nha khoa DrGreen. Những thông tin này có thể được gửi qua email, SMS và/hoặc bằng các phương tiện khác qua thông tin mà bạn đã đăng ký. Khi được áp dụng, bạn sẽ chịu trách nhiệm về mọi cước phí hoặc chi phí phát sinh theo gói dịch vụ không dây của bạn đi kèm với việc nhận thông tin liên lạc liên quan đến dịch vụ đã sử dụng hoặc dịch vụ được cấp phép khác. Về thông tin không liên quan đến dịch vụ, bạn sẽ có lựa chọn chấm dứt việc nhận các thông tin này. 

Bạn đồng ý sẽ nhận thông tin liên quan đến dịch vụ qua email, SMS và/hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác qua thông tin mà bạn đã đăng ký.

Khước từ trách nhiệm bảo hành và bồi thường thiệt hại
BẠN HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC SỬ DỤNG TRANG CỦA BẢN THÂN. TRANG (KỂ CẢ MỌI NỘI DUNG VÀ TÍNH NĂNG ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN TRANG HOẶC TRUY CẬP ĐƯỢC QUA TRANG) ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ HIỆN TRẠNG” VÀ “NHƯ SẴN CÓ”. ĐẾN MỘT MỨC ĐỘ CHO PHÉP ĐẦY ĐỦ CỦA LUẬT PHÁP, LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG TRÊN TRANG, SONY MOBILE KHÔNG ĐƯA RA CÁC TUYÊN BỐ HOẶC ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO (1) VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC, TÍNH THƯƠNG MẠI CỦA SẢN PHẨM, KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH CHO MỘT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ HOẶC KHẢ NĂNG CHỐNG MẤT CẮP ĐỐI VỚI BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC CÔNG BỐ TRÊN HAY CÓ SẴN THÔNG QUA TRANG; (2) RẰNG MÁY CHỦ TẠO TRANG CÓ SẴN KHÔNG BỊ NHIỄM VI RÚT HOẶC CÁC YẾU TỐ KHÁC CÓ THỂ LÂY NHIỄM, LÀM HẠI HOẶC GÂY THIỆT HẠI CHO THIẾT BỊ MÁY TÍNH CỦA BẠN HOẶC BẤT KỲ TÀI SẢN NÀO KHÁC KHI BẠN TRUY CẬP, DUYỆT, TẢI VỀ, HOẶC DÙNG TRANG QUA PHƯƠNG TIỆN KHÁC; HOẶC (3) RẰNG VIỆC SỬ DỤNG VÀ TẬN HƯỞNG CÁC DỊCH VỤ CỦA BẠN SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC BỊ LỖI.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở SƠ SUẤT CỦA SONY MOBILE, SONY MOBILE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ MỌI THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ, TRỰC TIẾP, BẤT NGỜ, THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, THIỆT HẠI DO BỊ PHẠT HOẶC CÁC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT LIÊN QUAN ĐẾN (A) VIỆC SỬ DỤNG, (B) KHÔNG THỂ SỬ DỤNG HOẶC (C) CÁC LỖI HOẶC THIẾU SÓT TRONG NỘI DUNG VÀ CÁC TÍNH NĂNG CÓ SẴN TRÊN TRANG, NGAY CẢ KHI SONY MOBILE HOẶC ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NÀY. MỘT SỐ QUYỀN HẠN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI BẤT NGỜ HOẶC DO HẬU QUẢ, VÌ VẬY CÁC GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.